top of page

Opettajat ja muu henkilökunta
Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi at eurajoki.fi
Kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin sähköpostiosoitteet:   etunimi.sukunimi at sata.fi

Opettajat

Heikkilä Ilkkka, rehtori, historia, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus,044 312 4368
Hattula Kristiina, vararehtori, ruotsi, saksa, 044 312 4391

Gustafsson Leena, biologia, maantiede, terveystieto 044 312 4392
Haapalahti Mirjami, käsityö

Haavisto Pasi, äidinkieli ja kirjallisuus, 044 312 4390

Hanhela Taija, äidinkieli ja kirjallisuus, erityisopetus 044 312 4397
Kantola Aapo, historia, yhteiskuntaoppi

Kaski Katariina, ranska, 044 312 4376

Koivula Sami, opinto-ohjaus, 044 312 4852Kytömäki Ulla, englanti, 044 312 4393

Lehtinen Emmimari, kotitalous, 044 312 4383

Lohtander Lotta, saksa, 044 312 4374
Mannila Leena, matematiikka ja fysiikka, 044 312 4394
Männistö Meri, musiikki 044 312 4372

Nieminen Sini, englanti,044 3124 375

Palomäki Heli, venäjä

Palonen Mikko, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 044 312 4395

Pätsi Maria, matematiikka, 044 312 4388

Ruoho Hannu, liikunta, terveystieto, 044 312 4371
Salonen Johanna, matematiikka, 044 312 4378
Salmiola Matti, kuvataide, 044 312 4377
Tiilikainen Riikka, liikunta, terveystieto, 044 312 4381

Toivonen Jaana, opinto-ohjaus, 044 312 4804
Uskelin Jarmo, fysiikka, kemia, TVT 044 312 4387
Vaskelainen Anne, uskonto, psykologia, 044 312 4396

Muu henkilökunta

Malmi Janne it-osaaja 040 522 8296
Ketola Kalle it-osaaja 044 312 4253
Poutala Niina kouluterveydenhoitaja 044 450 3954
Verronen Katja koulukuraattori 044 431 2561
Puonti Terhi koulusihteeri 044 312 4205

Koulupsykologipalvelut on toistaiseksi järjestetty ostopalveluna

Keittiö ja siivoustyö

Lintula Marianne ruokapalveluvastaava 044 312 4422
keittiö 044 312 4460
toimitilahuoltajat 044 312 4431

Kiinteistöjen hoito, kunnossapito ja valvonta

Nurmi Mika kiinteistönhoitaja 044 312 4418
Viinamäki Martti kiinteistönhoitaja 044 312 4419
Päivystys (kello 14 jälkeen) 044 312 4420

bottom of page