Opettajat ja muu henkilökunta

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@eurajoki.fi

Opettajat

Ilkka Heikkilä, rehtori,  044 312 4368
Hattula Kristiina, vararehtori, ruotsi, saksa, 044 312 4391

Gustafsson Leena, biologia, maantiede 044 312 4392
Haapala Anna-Maija, opinto-ohjaus, 044 312 4804
Haavisto Pasi, äidinkieli ja kirjallisuus, 044 312 4390

Kajantola Taija, äidinkieli ja kirjallisuus, 044 312 4397 (virkavapaa 14.3. asti)
Koivula Sami, opinto-ohjaus, 044 312 4852

Koivukoski Pekka, historia, yhteiskuntaoppi, 044 431 2511
Kytömäki Ulla, englanti, 044 312 4393

Langén Sara, musiikki, 044 312 4372
Lehtinen Emmimari, kotitalous, 044 312 4383

Lohtander Lotta, saksa, 044 312 4374
Mannila Leena, matematiikka ja fysiikka, 044 312 4394
Oksanen Ulla, ranska, 044 312 4376
Palonen Mikko, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 044 312 4395
Pätsi Maria, matematiikka, 044 312 4388

Ruoho Hannu, liikunta, terveystieto, 044 312 4371
Salonen Johanna, matematiikka, 044 312 4378
Salmiola Matti, kuvataide, 044 312 4377
Tiilikainen Riikka, liikunta, terveystieto, 044 312 4381
Uskelin Jarmo, fysiikka, kemia, TVT 044 312 4387
Vaskelainen Anne, uskonto, psykologia, 044 312 4396

Muu henkilökunta

Herrala Anna koulupsykologi 044 312 4353

Karjanlahti Janne it-osaaja 0445213892
Ketola Kalle it-osaaja 044 312 4253
Poutala Niina kouluterveydenhoitaja 044 450 3954
Seikkula Sari koulukuraattori 044 312 4822
Puonti Terhi koulusihteeri 044 312 4205

Keittiö ja siivoustyö

Lintula Marianne ruokapalveluvastaava 044 312 4422
keittiö 044 312 4460
toimitilahuoltajat 044 312 4431

Kiinteistöjen hoito, kunnossapito ja valvonta

Nurmi Mika kiinteistönhoitaja 044 312 4418
Viinamäki Martti kiinteistönhoitaja 044 312 4419
Päivystys (kello 14 jälkeen) 044 312 4420

Vierailijoita sivustolla 3.8.2017 alkaen