Eurajoen lukion stipendien saajat ja myöntäjät keväällä 2018
Kiitokset kaikille stipendien antajille ja onnittelut stipendien saajille!

LC Eurajoki

Myönteinen asenne opiskeluun ja saavuttanut hyvät oppimistulokset

Töyrylä Sonja

Ylioppilas, joka on saanut parhaan tuloksen ylioppilaskirjoituksissa. (eniten puoltoääniä)

Hyvärinen Roope

Satakunnan  historiallinen seura

Historian ylioppilaskokeessa hyvin menestyneelle ylioppilaalle (kirja).

Haaslahti Iwar

Paneliankosken voima Oy

Yioppilaalle, joka on menestynyt hyvin fysiikan ja matematiikan opinnoissaan.

Hyvärinen Roope

Teollisuuden voima Oyj

Ylioppilaalle, joka on osoittanut erityistä mielenkiintoa luonnontieteisiin.

Heininen Pekka

Länsi-Suomen OP

Hyvin menestyneelle opiskelijalle.

Junnila Oona

Eurajoen SP

Hyvät oppimistulokset ja hieno menestys ylioppilaskirjoituksissa.

Karjalainen Johanna

Pätsi Oskari

Uotila Joona

Vuojokisäätiö

Ruotsin kielessä laudatur

Karjalainen Johanna

Eurajoki Inner Wheel

Hyvä opintomenestys.

Raitanen Roosa 

Palmulaakso Salla

Brita Granithin stipendirahasto

Kielissä menestynyt

Kaihtela Juuso

Uusen Tuomas

Ulla Tuomisen säätiö

Matematiikan ja fysiikan opinnoissa menestyneelle

Uusitalo Susanna

K-Supermarket Eurajoen Portti

Yrittävälle ja yhteiskunnallis-taloudellisesti kiinnostuneelle ylioppilaalle

Kaihtela Juuso

Suomen kielten opettajien liiton (SUKOL)

Pro Lingua –mitali harrastuneisuudesta ja menestymisestä kieliopinnoissa

Uusen Tuomas

Opettajakunta

Myönteinen asenne, aktiivisuus ja hyvä koulumenestys

Hakamaa Antti 

Kirsimägi Margus

Tyykilä Tomi

Viitanen Taru

Yksi elämä –hanke

Terveystiedossa menestyneelle

Isotalus Akseli

Antti Ilmari Kylänpään muistorahasto

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa menestyneelle

Raitanen Roosa

Rauman Suomalaisen Kirjakaupan stipendi (kirja)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa menestyneelle

Töyrylä Sonja

Long Playn ja Hitaan journalismin yhdistyksen stipendi

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa menestyneelle Long Play -lehden vuosikerta.

Andsten Riku

Hyvärinen Roope

Sverigekontakt i Finland 

Ruotsin kielestä kiinnostuneelle ja siinä menestyneelle (kirja).

Karjalainen Johanna

Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Saksan kielessä erityisen hyvin menestyneelle (kirja)

Uusen Tuomas

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Gasum Oy, Helsingin yliopiston kemian laitos, Kemia-lehti, Kemianteollisuus ry, Kiilto Oy, Neste Oyj, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja UPM

Kemia-lehden vuosikerta

Brigatti Netta

Viitasalo Kalle

Tuominen Juulia

Santala Janika

Pro Musica -mitali

Pro Musica -mitali ja kunniakirja myönnetään anomuksesta tunnustuksena musiikillista lahjakkuutta ja harrastuneisuutta osoittaneelle lukio-opintonsa päättävälle opiskelijalle, joka on aktiivisesti osallistunut lukion musiikkitoimintaan. Stipendi myönnetään tunnustuksena myönteisesti ja aktiivisesta osallistumisesta lukion musiikkitoimintaan.

Brigatti Juho

Eurajoen nuorisosoittokunnan stipendi

Tyykilä Tomi

Raitanen Roosa

Brigatti Juho

Andsten Riku

Eurajoen Veikot

Brigatti Juho

Heininen Pekka

Karhu Jenna

Laivonen Inka

Löytökorpi Minna-Mari

Mälkiä Laura

Olli Venla

Veera Puosi

Pätsi Oskari

Töyrylä Sonja

Uusitalo Susanna

Pohjola Norden (kirja)

Ruotsin kielessä menestyneelle opiskelijalle

Uotila Root 

Svenska kulturfonden i Björneborg r.s

Ruotsinkielen opiskelussa ansioituneille tai ruotsinkielestä kiinnostuneille lukiossa opiskeleville.

Töyrylä Sonja

Isotalus Akseli

Hyvärinen Roope

Svenska Nu (kirja)

Heininen Pekka

Kaihtela Juuso

Nurmi Ella

Uusen Tuomas

Alfa Laval, Aalborg Oy

Vaikuttava innostus uutta teknologiaa kohtaan, kouluajan ulkopuolellakin, ja pitkäjänteinen työskentely onnistuneen 3D-mallin eteen.

Katajamäki Ville

Eurajoen Lätkä

Toiminen Juuso

Modig Santeri

Eurajoen lukion pppilaskunta

Hyvä kaveri

Vilma Hannukainen